Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

8.2. Trestní právo procesní

 8.2.1. Předpisy trestního práva procesního
 8.2.2. Působnost trestního řádu
 8.2.3. Trestní řízení a orgány činné v trestním řízení
 8.2.4. Soudy a jejich příslušnost
 8.2.5. Státní zastupitelství a policie
 8.2.6. Obviněný
 8.2.6.1. Pojmy: podezřelý, obviněný, obžalovaný, odsouzený
 8.2.6.2. Postavení a účast obviněného v trestním řízení
 8.2.6.3. Právo na obhajobu
 8.2.6.4. Právo na bezplatnou obhajobu nebo za sníženou odměnu
 8.2.6.5. Podání vysvětlení z hlediska práva na obhajobu
 8.2.7. Obhájce
 8.2.7.1. Obhájce, jeho povinnosti a práva
 8.2.7.2. Zvolený obhájce, ustanovený obhájce, nutná obhajoba
 8.2.8. Poškozený
 8.2.8.1. Práva poškozeného v trestním řízení
 8.2.8.2. Souhlas poškozeného s trestním stíháním
 8.2.8.3. Náhrada škody v trestním řízení
 8.2.8.4. Odškodnění oběti trestného činu
 8.2.9. Zajištění osob a věcí
 8.2.9.1. Předvolání a předvedení
 8.2.9.2. Zadržení
 8.2.9.3. Příkaz k zatčení
 8.2.9.4. Vazba
 8.2.9.5. Vydání a odnětí věci
 8.2.9.6. Zajištění peněžních prostředků na bankovním účtu, jiné majetkové hodnoty, náhradní hodnoty
 8.2.9.7. Domovní prohlídka, osobní prohlídka, další zvláštní způsoby zajištění věci
 8.2.10. Právo nahlížet do spisu
 8.2.11. Dokazování
 8.2.11.1. Výpověď obviněného
 8.2.11.2. Výpověď svědka
 8.2.11.3. Mlčenlivost v trestním řízení
 8.2.12. Odklony v trestním řízení
 8.2.12.1. Podmíněné zastavení trestního stíhání
 8.2.12.2. Narovnání
 8.2.13. Náklady řízení
 8.2.14. STADIA TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
 8.2.15. Přípravné řízení
 8.2.15.1. Trestní oznámení
 8.2.15.2. Prověřování
 8.2.15.3. Trestní stíhání
 8.2.15.4. Zkrácené přípravné řízení
 8.2.16. Řízení před soudem
 8.2.16.1. Předběžné projednání obžaloby
 8.2.16.2. Hlavní líčení
 8.2.16.3. Řízení před samosoudcem
 8.2.17. Opravné řízení
 8.2.17.1. Stížnost
 8.2.17.2. Odvolání
 8.2.17.3. Odpor
 8.2.17.4. Dovolání
 8.2.17.5. Stížnost pro porušení zákona
 8.2.18. Vykonávací řízení
 8.2.18.1. Výkon trestu odnětí svobody
 8.2.18.2. Výkon podmíněného trestu odnětí svobody
 8.2.18.3. Výkon trestu domácího vězení
 8.2.18.4. Výkon trestu obecně prospěšných prací
 8.2.18.5. Výkon peněžitého trestu
b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next