Právo a terénní sociální práce

Ve druhé části trestního zákona, které se také říká část zvláštní, je obsaženo přes dvě stě skutkových podstat trestných činů. Pro účely této publikace je potřeba vedle těch notoricky známých zmínit jen některé skutkové podstaty se zvýšenou pozorností k těm trestním činům, které se týkají sociální oblasti nebo jsou namířené proti zvlášť ohroženým skupinám obyvatel.

Skutkové podstaty jsou členěny do tzv. hlav. Ve starém trestním zákoně toto členění odráželo socialistické pojetí hodnot (například na začátku byly řazeny trestné činy proti státu, hospodářství a až ke konci byly trestné činy proti životu a zdraví jednotlivce). V novém trestním zákoníku se toto členění upravilo s ohledem na význam chráněných zájmů v současnosti. Tedy na začátku jsou upraveny trestné činy proti životu a zdraví, dále proti svobodě, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a tak dále. Členění do těchto hlav ovšem nemá až tolik důležitý význam, může ovšem sloužit pro orientaci, kolik pozornosti věnuje stát jednotlivým trestným činům a kolik ochrany jim přikládá (logicky tak první hlava obsahuje trestné činy proti životu a zdraví, neboť lidský život je tím nejdůležitějším, co trestní právo chrání).

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next