Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

8.1.2.6. Subjekt trestného činu

Trestně odpovědné mohou být podle platného trestního zákoníku fyzické osoby a v některých případech, s účinností od 1.1.2012, také právnické osoby; trestní odpovědnost právnických osob upravuje zákon č. 418/2011 Sb.

Podmínkou trestní odpovědnosti je:

  • věk

  • příčetnost

  • zavinění

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next