Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

8.1.2.4. Příprava, pokus, dokonaný trestný čin

Jako tzv. vývojová stadia trestného činu rozeznává trestní zákon:

  • přípravu,

  • pokus,

  • dokonaný trestný čin.

Přípravou označuje vytváření podmínek ke spáchání trestného činu (opatřování si nástrojů apod., ale i spolčování se, návádění a pomáhání), zatímco pokusem je jednání v úmyslu spáchat trestný čin, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu.

Trestnost přípravy

Příprava je trestná při současném splnění dvou podmínek:

  • jedná se o přípravu k zvlášť závažnému zločinu

  • trestnost přípravy je stanovena v příslušné skutkové podstatě

Pokud je příprava trestná, pachateli se uloží trest v trestní sazbě, jako je za dokonaný trestný čin.

Trestnost pokusu

Pokus, vzhledem k jeho bezprostřednímu směřování k dokonání, kdy pachatel odstraňuje poslední už překážky, které mu brání ve spáchání trestného činu (např. vylamuje zámek od dveří), je trestný vždy. Pachateli se uloží trest v trestní sazbě, jako je za dokonaný trestný čin.

Zánik trestnosti přípravy a pokusu

Trestnost přípravy i pokusu zaniká v případech, kdy pachatel dobrovolně upustí od dokonání trestného činu a zároveň odstraní nebezpečí, které jeho jednáním vzniklo, příp. učiní o přípravě nebo pokusu oznámení v době, kdy může být ještě nebezpečí odstraněno. Oznámení je nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.

Příklady:

• Pachatel plánuje vraždu. Naplánuje si místo, čas, způsob provedení a opatří si vhodnou zbraň. Z nějakého důvodu však akci nedokončí. Jestliže je při těchto přípravách odhalen, může být odsouzen za spáchání trestného činu vraždy ve stadiu přípravy.

• Pachatel přepadne v houští dívku a chce ji znásilnit. Dívka se ubrání a uteče. Takový pachatel bude obviněn z trestného činu znásilnění ve stadiu pokusu. Z toho tedy vyplývá, že určitá osoba může být odsouzena i za trestný čin, který se jí nepodařilo spáchat.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next