Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

10.5.8.2. Přeložení

Přeložení je změna místa výkonu práce na takové, které není sjednané v pracovní smlouvě.

Přeložit zaměstnance lze jen s jeho souhlasem a jen v rámci téhož zaměstnavatele (např. na jinou provozovnu) a pouze, je-li to nezbytné z provozních důvodů zaměstnavatele. Pracovní úkoly potom přeloženému zaměstnanci ukládá, jeho práci organizuje, řídí a kontroluje a pokyny mu dává příslušný vedoucí zaměstnanec organizační složky (útvaru), na jejíž pracoviště byl zaměstnanec přeložen.

Přeložení na žádost zaměstnance

Požádá-li zaměstnanec o přeložení do jiného místa, protože podle doporučení lékaře zařízení závodní preventivní péče není vhodné, aby dále konal dosavadní práci nebo pracoval na dosavadním pracovišti, zaměstnavatel mu to umožní, jakmile to dovolí jeho provozní možnosti. Pracoviště, na které zaměstnance převádí, musí být pro zaměstnance vhodné.

Otázky a odpovědi

Na změny pracovní smlouvy se plně uplatní obecné zásady občanského práva, podle kterých by každá dohoda měla být uzavřena mj. svobodně a nikoli v tísni. Jestliže jste byl k uzavření dohody o změně pracovní smlouvy dohnán pod pohrůžkou, která s touto změnou nesouvisela (a to i v případě, že obsahem pohrůžky bylo chování, které není právem zakázané), nebyly výše uvedené požadavky naplněny a můžete se tak domáhat neplatnosti této dohody. Avšak dokazování by mohlo být skutečným oříškem.

Na změny pracovní smlouvy se plně uplatní obecné zásady občanského práva, podle kterých by každá dohoda měla být uzavřena mj. svobodně a nikoli v tísni. Jestliže jste byl k uzavření dohody o změně pracovní smlouvy dohnán pod pohrůžkou, která s touto změnou nesouvisela (a to i v případě, že obsahem pohrůžky bylo chování, které není právem zakázané), nebyly výše uvedené požadavky naplněny a můžete se tak domáhat neplatnosti této dohody. Avšak dokazování by mohlo být skutečným oříškem.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next