Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

10.5.9.4. Zákaz výpovědi

Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, což je doba uvedená dále pod písm. A - C. Zaměstnanci však lze přesto dát výpověď z níže uvedených důvodů:

  1. Zaměstnanec ve stavu dočasné pracovní neschopnosti, pokud si tuto neschopnost nepřivodil sám ani nevznikla jako následek opilosti nebo zneužití návykových látek; zaměstnanec v ústavní nebo lázeňské léčbě nebo zaměstnanec zotavující se z tuberkulózy; zaměstnanec ve výkonu vojenského cvičení či veřejné funkce.

  2. Zaměstnankyně čerpající mateřskou dovolenou nebo zaměstnanec čerpající rodičovskou dovolenou po dobu, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou

  3. Těhotná zaměstnankyně

    • Zaměstnankyním smí být dána výpověď z důvodu ad A a z důvodů, pro které by mohl okamžitě zrušit pracovní poměr

  4. Zaměstnankyně nebo zaměstnanec na rodičovské dovolené po době, kdy může zaměstnankyně čerpat mateřskou dovolenou

    • Zaměstnancům smí být dána výpověď z důvodů ad A), ad B) a z důvodů, pro které by mohl okamžitě zrušit pracovní poměr

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next