Právo a terénní sociální práce

:

 1. Ke skončení pracovního poměru může dojít v závislosti na vůli smluvních stran (na základě jednostranného rozhodnutí či dohody zaměstnance či zaměstnavatele), potom mluvíme o rozvázání pracovního poměru. K rozvázání pracovního poměru může dojít je zákonem stanovenými důvody kterými jsou:

  1. dohoda,

  2. výpověď

  3. okamžité zrušení

  4. zrušení ve zkušební době

 2. Ke skončení pracovního poměru může dále dojít i na základě jiných skutečností, a to:

  1. uplynutím doby, na kterou byl poměr sjednán

  2. u cizinců uplynutím doby, na kterou bylo vydáno pracovní povolení nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, případně na základě rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu v ČR nebo na základě rozsudku ukladajícím trest vyhoštění z území ČR

  3. smrtí zaměstnance

  4. v některých případech smrti / zániku zaměstnavatele (o tom, kdy nedochází v těchto případech k zániku, ale jen změně pracovního poměru viz předchozí kapitola).

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next