Právo a terénní sociální práce

Pracovní poměr je základní pracovněprávní vztah, vznikající mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na základě pracovní smlouvy (případně u některých zaměstnanců na základě jmenování).

Protože pracovní poměr je vztah společensky významný a chráněný, stanoví zákoník práce řadu pravidel, která buď pomáhají formulovat vůli smluvních stran při sjednávání / změně pracovní smlouvy, nebo ji omezují. Zákoník práce upravuje pravidla pro vznik, změny a zánik pracovního poměru, některé obsahové náležitosti pracovní smlouvy, trvání pracovního poměru po dobu určitou nebo neurčitou, základní povinnosti v pracovním poměru apod.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next