Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

10.7.7. Pracovní pohotovost

Pracovní pohotovost je doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele. S pracovní pohotovostí musí zaměstnanec souhlasit.

Odměna za pracovní pohotovost

Pokud při pracovní pohotovosti dojde k výkonu práce, přísluší zaměstnanci mzda nebo plat a zároveň jde o práci přesčas, jesltiže je práce vykonána nad stanovenou týdenní pracovní dobu.

Pokud při pracovní pohotovosti k výkonu práce nedojde, přísluší zaměstnanci odměna za pracovní pohotovost nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next