Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

10.7.6. Práce v noci

Práce v noci je práce konaná mezi 22. a 6. hodinou.

Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s prácí v noci stanoví § 94, zákona č. 262/2006 Sb.

Odměna za noční práci

Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next