Právo a terénní sociální práce

Mezi definiční znaky závislé práce patří i to, že je vykonávána za úplatu. Dobrovolnická činnost v pracovním poměru vykonávána být nemůže. Peněžité plnění, které zaměstnanec za svou práci dostává, může mít podobu:

  1. mzdy, kterou dostává zaměstnanec v podnikatelském sektoru;

  2. platu, který se poskytuje zaměstnanci v nepodnikatelském sektoru, jinými slovy zaměstnanci státu, obce, kraje a dalších subjektů vymezených v § 109 odst. 3 ZP.

  3. odměny z dohody

Vedle toho zákoník práce předpokládá různé příplatky (např. za práci v noci, ve svátek, při pracovní pohotovosti – k tomu viz jednotlivá témata v kapitole Pracovní doba). Naopak podstatou náhrady výdajů, jako jsou např. cestovní náhrady, není odměňování (proto se např. ani nezapočítávají do průměrného výdělku) a je o nich pojednáno ve zvláštní kapitole.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next