Právo a terénní sociální práce

Jak už sám název tohoto napovídá, jedná se o zákon, který poskytuje ochranu spotřebiteli. Již výše bylo uvedeno, že spotřebitel je ve vztahu s prodávajícím (či jiným podnikatelem) slabší smluvní stranou, a proto je mu poskytována zvýšená ochrana. V souvislosti s tím tak zákon o ochraně spotřebitele tuto ochranu, která je obecně upravena v občanském zákoníku, rozvádí a konkretizuje.

Jen pro lepší ilustraci toho, co přesně zákon upravuje, zde uvedu několik příkladů: V zákoně o ochraně spotřebitele jsou mimo jiné definovány a zakázány nekalé obchodní praktiky, agresivní obchodní praktiky, klamavé obchodní praktiky atd. Je tam také upraveno, co je to poctivý obchodní styk (prodávající je povinen prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů a je také povinen ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat).

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next