Právo a terénní sociální práce

Potřeba bydlet je jednou z nejvýznamnějších lidských potřeb. Zároveň problémy týkající se bydlení jsou jedněmi z nejčastějších problémů, které terénní sociální pracovník ve své praxi řeší. Proto jim je věnována celá samostatná kapitola.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next