Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.4. Výkon rozhodnutí a exekuce AKTUALIZOVÁNO K 1.4.2017

 7.4.1. Vykonávací řízení obecně
 7.4.1.1. Úvod
 7.4.1.2. Prameny práva
 7.4.1.3. Exekuční titul
 7.4.1.4. Vykonatelnost rozhodnutí a doložka vykonatelnosti
 7.4.1.5. Co se přezkoumává ve vykonávacím řízení a co ne
 7.4.1.6. Rozdíl mezi výkonem rozhodnutí a exekucí
 7.4.2. Výkon rozhodnutí
 7.4.2.1. Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí
 7.4.2.2. Nařízení výkonu rozhodnutí
 7.4.2.3. Odklad výkonu rozhodnutí
 7.4.2.4. Zastavení výkonu rozhodnutí
 7.4.2.5. Zvláštní způsoby výkonu rozhodnutí
 7.4.2.6. Výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé
 7.4.2.7. Výkon rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí
 7.4.2.8. Nahlížení do spisu
 7.4.3. Exekuce - průběh
 7.4.3.1. Zahájení exekučního řízení, exekuční návrh
 7.4.3.2. Vyloučení exekutora
 7.4.3.3. Dobrovolné splnění
 7.4.3.4. Účinky zahájení exekuce - zákaz dispozice s majetkem a neplatnost úkonů povinného
 7.4.3.5. Účastníci řízení
 7.4.3.6. Nahlížení do spisu
 7.4.3.7. Volba způsobu exekuce
 7.4.3.8. Splátkový kalendář
 7.4.3.9. Spojování (slučování) exekucí
 7.4.3.10. Rozhodování exekutora
 7.4.3.11. Exekuční příkaz
 7.4.3.12. Odklad a zastavení exekuce
 7.4.3.13. Náklady exekuce a oprávněného
 7.4.3.14. Skončení exekuce
 7.4.3.15. Stížnost na exekutora
 7.4.4. Exekuce - způsoby výkonu
 7.4.4.1. Úvod k exekucím - způsobům výkonu
 7.4.4.2. Srážky ze mzdy a jiných obdobných příjmů
 7.4.4.3. Přikázání pohledávky
 7.4.4.4. Prodej movitých věcí
 7.4.4.5. Prodej nemovitých věcí
 7.4.4.6. Prodej spoluvlastnického podílu
 7.4.4.7. Zřízení soudcovského nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech
 7.4.4.8. Vyklizení nemovitosti
 7.4.4.9. Uspokojení ostatních práv na nepeněžitá plnění
 7.4.4.10. Exekuce pozastavením řidičského oprávnění
 7.4.5. Exekuce manželů
 7.4.6. Exekuce a rozhodčí doložky
b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next