Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.5. KORONAVIRUS - návrh na odklad exekuce

Současná mimořádná opatření realizovaná státem za účelem zmírnění dopadů koronavirové pandemie mohou být důvodem pro přechodný odklad exekuce především srážkami z příjmů.

Níže následuje text vzoru, kurzívou jsou poznámky a návody určené k vymazání ve finální verzi.

Návrh se podává písemně v jednom vyhotovení s podpisem a datem k příslušnému exekutorovi, který exekuci vede a k příslušné spisové značce spolu s přílohami, kterými povinný dokládá skutečnosti tvrzené v návrhu.

Zde najdete vzor návrhu: VZOR

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next