Právo a terénní sociální práce

Mimořádné opravné prostředky představují možnost za výjimečných okolností zvrátit i takové rozhodnutí, které je již pravomocné. Pro řízení o mimořádných opravných prostředcích je v zásadě nutné vyhledat odbornou pomoc advokáta, u dovolání je právní zastoupení přímo předepsané zákonem. V občanském soudním řízení existují tři druhy mimořádných opravných prostředků:

- dovolání

- žaloba na obnovu řízení

- žaloba pro zmatečnost

Soudní poplatek se platí, není-li řízení nebo účastník osvobozen. Účastník může zkusit případně požádat o osvobození od soudních poplatků, pokud je nemajetný (viz více v bodě 4.2.6.). Pro náklady řízení platí v zásadě pravidla uvedená v bodě 4.2.7.13.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next