Právo a terénní sociální práce

Antidiskriminační zákon zakazuje přímou a nepřímou diskriminaci obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci (§2 odst. 2 ADZ).

Dále ADZ upravuje zvláštní druh diskriminace, týkající se výlučně osob se zdravotním postižením a tím je odmítnutí nebo opomenutí přijmout přeměřené opatření. (§3 odst. 2, 3, 4)

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next